ابزار رایگان وبلاگ

وبلاگ رسمی کلاس شهید چمران

پرچم کلاسمون بالاست....

اسکرول بار

وبلاگ رسمی کلاس شهید چمران

پرچم کلاسمون بالاست....

وبلاگ رسمی کلاس شهید چمران
نویسندگان


نفرات برتر مهر ماه :


1- سید اردوان علایی فرد


2- علیرضا دلاوری


3- رامتین بیگدلی


4- ماهان ملاحسنی


5- علیرضا هاشم


نفرات برتر آزمون جامع 1 :


1- سید اردوان علایی فرد


2- علیرضا دلاوری


3- حسین شاه حسینی


نفرات برتر آذر ماه :


1- سید اردوان علایی فرد


2- رامتین بیگدلی


3- حسین شاه حسینی


4- علیرضا هاشم


5- علیرضا دلاوری


نفرات برتر ترم اول :


1- علیرضا دلاوری


2- رامتین بیگدلی


3- حسین شاه حسینی


4- علیرضا هاشم و ماهان ملاحسنی


5- سید اردوان علایی فرد


نفرات برتر بهمن ماه :


1- علیرضا هاشم و رامتین بیگدلی ( رتبه های 6 بهمن )


2- علیرضا دلاوری ( رتبه 9 بهمن )


3- اردوان علایی فرد ( رتبه 12 بهمن ماه )


نفرات برتر آزمون جامع 2 :


1- بهداد طباطبایی


2- علیرضا دلاوری


نفران برتر آزمون تکالیف نوروزی :

 

1- علیرضا هاشم رتبه ۱ مدرسه 

2-علیرضا دلاوری رتبه ۶ مدرسه

3-اردوان علایی فرد رتبه ۱۲ مدرسه


نفرات برتر آزمون میان ترم 2 :


1- علیرضا دلاوری ( رتبه 1 کلاس و 3 مدرسه)

2- رامتین بیگدلی ( رتبه 2 کلاس و 5 مدرسه)

3- اردوان علایی فرد ( رتبه 3 کلاس و 8 مدرسه)

4-پارسا رمضانی ( رتبه 4 کلاس و 11 مدرسه)

5- علی غفارپور (رتبه 5 کلاس و 12 مدرسه)