ابزار رایگان وبلاگ

وبلاگ رسمی کلاس شهید چمران

پرچم کلاسمون بالاست....

اسکرول بار

وبلاگ رسمی کلاس شهید چمران

پرچم کلاسمون بالاست....

وبلاگ رسمی کلاس شهید چمران
نویسندگان
يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ

سوالات درس 1 پیام های آسمان

1- ازکدام آیه شریفه می توان فهمید که خداوند

همیشه همراه و مواظب ما است

.

الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

        

 ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ 

         

  ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ


د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ


2-کدام آیه نشانه می دهدکه سپاسگزاری از 

خداوند باعث افزایش نعمت ها می شود.

 

الف) لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ  

     

 ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ           


 ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ 


 د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ 


 3- آیه« لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ »باکدام بیت شعر هماهنگ است.  الف) تاتوانی می گریز از یار بد//یاربد بدتر بُود از مار بدب)

مورچگان راچوبوداتفاق// شیرژیان رابدرانندپوست 


 ج) دوست آن است که گیرد

 دست دوست//درپریشان حالی


ودرماندگید) شکرنعمت نعمتت افزون کند

 // کفرنعمت ازکفت بیرون کند 


 4-[هرکجا باشید او باشماست]معنی ویا مفهوم کدام آیه است. 


 الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

      

  ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ

   
 

ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ 


 

د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ 


 5- منظور از( معقبات )در آیه روبرو چه کسانی هستند.


«

 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ » 


 الف)پیامبران

ب)خداوند   

 

ج)انسانها


د)فرشتگان 


 6-

خداوند برای محافظت از انسانها چه کسانی را گمارده است. 


 الف)پیامبران

 ب)خداوند   

ج) فرشتگان

د) انسانها

 
7- باتوجه به آیه « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ 

 

مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ »چراخداوند برای انسان ها مراقبانی گمارده است. 
الف)گناه نکردن          

  ب)حفاظت از حوادث          

  ج) شکرگزاربودن       


   د) دوری از کارحرام 


 8- چرا گاهی اوقات انسان ها خود را از محافظت

 

خداوند وحمایت فرشتگان محروم می کنند. 


 الف)به دلیل انجام گناه    


     ب)نادانی    

ج)سهل انگاری وبی دقتی

 

   د)همه موارد 


 9- گفتن«الحمدلله» چه نوع شکرگزاری می باشد. 


 الف)شکرگزاری عملی     

  

ب)شکرگزاری ساده

 
 

ج)شکرزبانی


     

د)گزینه ب وج 


 10- کدام شکر حقیقی  وشایسته وموجب رضایت خداوند است. 


 الف)گفتن الحمدالله

  

  ب) شکرگزاری عملی 

       
 

ج)شکرزبانی       

 


د) شکرگزاری ساده 


 

11- «احمدباپدر ومادر خود خوب رفتار می کند»این رفتار


او نشان دهنده کدام شکر است. 


 الف) شکرگزاری ساده  

    

  ب) شکرگزاری عملی 

  
 

      ج)شکرزبانی  

     

   د)گزینه الف وج 


 12- نتیجه شکر عملی خداوند چیست. 


 الف)رضایت خداوند


  ب)رسیدن به پاداش اُخروی


  ج)زیاد شدن نعمت ها   

 

     د)همه موارد 


 13- منظور یامفهوم آیه شریفه ی

 

« هُوَ مَعکُم أینَما کُنتُم » چه می باشد؟ 


 الف- خداوندمارا دوست دارد□ 

 
 

   ب-  خداوندماراازحوادث حفاظت می کند□       


 ج-  هرچه خواسته باشیم خدا به مامی دهد□

    
 

          د-  خدادرهمه جاباما است□    

        
14- وقتی کسی به ما کمک می کندبه اومی گوئیم:"متشکرم"


.این کار ما در واقع چه نوع شکری است. 


 الف) شکرگزاری ساده    


    ب) شکرگزاری عملی       


  ج)شکرزبانی        

 

 د)گزینه الف وج 


 15- کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی نیست. 


 الف) الحمدالله     

    ب) خداوند خیرت بدهد    

  
 

  ج)مطالعه در کتابخانه  

 

      د)ازشما متشکرم 


 16- کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی می باشد. 


 الف) ازلطف شما ممنونم   


   ب) یادگیری قرآن   

  
 

ج)احترام به پدر ومادر      

 

 د)ردکردن نابینا از خیابان 


 17- کدامیک از موارد زیر انجام شکر عملی نمی باشد. 


 الف)گفتن الحمدالله 

 

  ب) یادگیری قرآن 

    
 

ج)احترام به پدر ومادر 

     

  

د)ردکردن نابینا از خیابان 
18- باتوجه به


سخنان امام صادق شکر واقعی چیست. 


 الف)گفتن الحمدالله 

 

ب)شکرگزاری عملی

  
 

  ج)دوری از کارهای حرام

  

   د)سپاسگزاری از نعمت ها ی خداوند

 

19- کدامیک از موارد زیر انجام شکر عملی می باشد. 

 

الف) الحمدالله

     

    ب) خداوند خیرت بدهد   


ج)مطالعه در کتابخانه

 

     د)ازشما متشکرم 

 

1-مطالعه کتاب های مفید یک نوع شکرگزاری عملی است.  


ص(  )  غ(  )


2- گفتن«الحمدالله»یک نوع شکرگزاری عملی است. 

 

ص(  )  غ(  )

 3- دعاکردن درحق کسی به خاطرانجام 


 

کاری یک نوع تشکر زبانی است. ص(  )  غ(  )
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۲۹
alireza hashem

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.